Syk som en fisk

Charlotte Haug Om forfatteren

Ifølge Havforskningsinstituttet er pancreassykdom det alvorligste sykdomsproblemet laksenæringen står overfor nå. Norges veterinærhøgskole anslår at denne ene sykdommen alene kan komme til å koste oppdrettsnæringen 1 milliard kroner i 2007. Det er en virussykdom, men med symptomer og konsekvenser som minner mer om kroniske, alvorlige livsstilssykdommer. Vi har tatt det for gitt at fisk er frisk. Det er den også – i utgangspunktet. Det er ikke fisken som har endret seg, men dens livsbetingelser: De står svært tett og får i seg næringsstoffer og medikamenter som ikke bare er gunstige. Fiskeoppdrett er effektivt, produktivt og positivt, men altså med noen bivirkninger både for fisken selv og miljøet rundt. Utfordringene er ikke ulike dem vi står overfor i samfunnet for øvrig.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler