Stafylokokker utløser eksem hos atopikere

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Allergi spiller en rolle ved atopisk eksem, og mange pasienter med sykdommen har gule stafylokokker i huden. Forskning viser nå en sammenheng mellom disse to faktorene.

Forskerne undersøkte om stafylokokksuperantigen påvirker T-cellerespons til husstøvmidd (1). De fant at pasienter med atopisk eksem og middallergi fikk en sterkere interleukin-4-induksjon av stafylokokkenterotoksin B enn friske.

Ved hjelp av cellestudier fant de at dette enterotoksinet stimulerte T-celler direkte, og at det økte epitelial antigenpresentasjon til antigenspesifikke CD4-positive T-celler. Slik har enterotoksinet en adjuvant effekt ved atopisk eksem med spesifikke allergier, fordi toksinet øker både epitelial presentasjon av antigen, antall Th2-celler og interleukinmediert inflammasjon. Kombinasjonen av disse mekanismene vil øke den antigenspesifikke immunresponsen og den inflammatoriske T-celleresponsen mot andre harmløse antigen.

– Atopisk eksem er en kompleks multifaktoriell sykdom hvor hudspesifikke gener av betydning for barrierefunksjon og medfødt immunitet er primære faktorer, men hvor T-celleresponsen modifiserer sykdomsmanifestasjonene, sier professor Jørgen Rønnevig ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Det er kjent at pasienter med atopisk eksem har S. aureus i huden, og at antibakteriell behandling er fordelaktig. Denne studien underbygger betydningen av superantigeners effekt ved mange av de gjenstridige inflammasjonreaksjoner ved atopisk eksem. Det er viktig å ta dette med i vurderingen av behandlingen slik at både antiinflammatorisk og antibakteriell behandling integreres også der det klinisk ikke alltid er åpenbare klassiske infeksjonssymptomer, sier Rønnevig.

Anbefalte artikler