Rosacea – en immunsykdom?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

To molekyler i det medfødte ikke-spesifikke immunforsvaret har betydning for patogenesen ved rosacea.

Rosacea er en talgkjertellidelse som oftest rammer kvinner. Foto © Dr. P. Marazzi, Science Photo Library/GV-Press

Rosacea kjennetegnes ved erytem, papulopustler og teleangiektasier i ansiktet. Etiologien er i stor grad ukjent. En immunologisk reaksjon mot normalt forekommende mikrober i huden, særlig Demodex folliculorum, har vært en akseptert teori.

Forskere har nå funnet økte nivåer av cathelicidin og serinprotease i hud hos mennesker med rosacea (1). Disse stoffene er viktige i det medfødte immunforsvaret. Cathelicidiner beskytter mot bakterier og virus og virker som antimikrobielle peptider, og setter i gang flere ulike responser i humant vev. Høye nivåer fører bl.a. til økt inflammasjon og karnydanning. Ved å injisere ekvivalente mengder av disse stoffene i hud på mus, fant man at musene utviklet rosacealiknende hudforandringer.

– Disse resultatene kan bidra til økt forståelse av patofysiologien ved denne sykdommen, som rammer 3 – 5 % av den voksne befolkning, sier seksjonsoverlege Joar Austad ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Spesielt interessant er det at slik kunnskap øker muligheten for utvikling av ny og mer målrettet behandling. Det pågår studier om betydningen av antimikrobielle peptider også ved andre inflammatoriske hudsykdommer. Tiden vil vise om dette vil få betydning for klinisk bruk, sier Austad.

Anbefalte artikler