Probiotika effektivt mot diaré

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Probiotiske bakterier reduserer forekomsten av antibiotikaindusert diaré hos eldre pasienter. Rutinemessig bruk kan være kostnadseffektivt.

Mye tyder på at probiotika kan være gunstig ved enkelte gastrointestinale plager. Det har imidlertid vært etterlyst store placebokontrollerte studier der type bakterier og dose for å oppnå effekt, har vært undersøkt. Engelske forskere har nå utført en randomisert, dobbeltblindet placebokontrollert studie av probiotikas forebyggende effekt på diaré forårsaket av antibiotikabruk (1).

135 sykehuspasienter med gjennomsnittsalder 74 år som ble behandlet med antibiotika, ble randomisert i to grupper. Den ene gruppen fikk en mikstur av Lactobacillus casei, L bulgaricus og Streptococcus thermophilus, og den andre gruppen fikk placebo. 12 % av probiotikagruppen fikk diaré, mot 34 % av kontrollpersonene (p = 0,007). Ingen i intervensjonsgruppen fikk diaré forårsaket av toksinproduserende Clostridium difficile, mens dette rammet 17 % i placebogruppen (p = 0,001).

– Studien bør være av stor interesse for norske leger. Antibiotikaassosiert diaré inntreffer hos 5 – 30 % av pasientene. Tiltak som kan forebygge dette hos eldre sykehuspasienter er særlig interessante på grunn av økt risiko for forlenget sykehusopphold og ytterligere komplikasjoner som følge av tilstanden, sier professor Arnfinn Sundsfjord ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Flere europeiske sykehus bruker allerede probiotika rutinemessig som et supplement ved bredspektrede antibiotika. Det er imidlertid viktig å understreke at effekten av probiotiske bakterier er relatert til hvilke bakteriestammer som benyttes. Enkelte pasientgrupper med nedsatt immunforsvar skal av sikkerhetsmessige årsaker ikke eksponeres for probiotiske bakterier, sier Sundsfjord.

Anbefalte artikler