Immunologisk samspill i tarmen

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Transkripsjonsfaktoren NF-kB har en viktig rolle i koordineringen mellom det uspesifikke og spesifikke immunforsvaret i tarmen.

Mennesker og dyr møter et mangfold av partikler, antigener og mikroorganismer via tarmkanalen. Noen av disse partiklene går rett igjennom tarmsystemet, mens andre blir tatt opp av epitelceller og fagocytterende celler. I to artikler beskrives nå det komplekse samspillet mellom det medfødte uspesifikke og det spesifikke immunforsvaret, og NF-kB er en viktig aktør i dette samspillet (1, 2).

Forskerne viste i musemodeller at mangel på NF-kB førte til apoptose i tykktarmens epitelceller, redusert uttrykk av antimikrobielle peptider og translokasjon av bakterier til mucosa (1). Dette medførte kronisk inflammatorisk respons i tykktarmen, primært dominert av det uspesifikke immunsystemet, men senere også med bidrag fra det spesifikke. Mus uten aktivering av NF-kB utviklet inflammatorisk tarmsykdom når de ble infisert med en vanligvis ufarlig bakterie (2).

– Disse resultatene er svært spennende og lovende med tanke på utvikling av nye terapeutiske prinsipper for inflammatoriske sykdommer i tarmslimhinnen, sier overlege Knut E.A. Lundin ved Medisinsk klinikk, Rikshospitalet.

– Vår forståelse av sykdommer som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og cøliaki har økt betydelig i de senere år. Ved alle disse tilstandene er det et livlig samspill mellom det medfødte immunsystemet der epitelcellene er viktige, og det spesifikke immunsystemet som vi stort sett finner i immunapparatet under epitelet.

Det diskuteres ofte hvilket av disse to systemene som er «viktigst». Sannheten er at samspillet er avgjørende for å opprettholde en balanse, og at begge deler av immunsystemet bidrar til immunpatologi. Vi forventer en rekke nye terapeutiske angrepspunkter i årene som kommer. Prinsippet som er vist i disse to studiene, er et slikt mulig terapeutisk område, sier Lundin.

Anbefalte artikler