Hvordan bør nevropatisk smerte behandles?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Trisykliske antidepressiver har best effekt ved smertefull diabetisk nevropati.

En høy andel av pasienter med diabetes har nevropatiske smerter. Antikonvulsiver og antidepressiver er de mest brukte smertelindrende medikamentene. Forskere fra Hongkong har gjort en systematisk studie av publiserte artikler om smertebehandling ved diabetisk nevropati (1).

25 randomiserte studier der medikamentell behandling ble sammenliknet med placebo, inngikk i oversikten. Klinisk suksess ble definert som 50 % smertereduksjon, mens seponering på grunn av bivirkninger var et sekundært utfall.

Det viste seg at trisykliske antidepressiver var mest effektive i smertelindring, etterfulgt av tradisjonelle antikonvulsiver som karbamazepin valproat og lamotrigin, som igjen hadde bedre effekt enn nyere antikonvulsiver som pregabalin, gabapentin og okskarbazepin. I den siste gruppen var det størst sannsynlighet for å stoppe behandlingen grunnet bivirkninger.

– Denne studien viser at trisykliske antidepressiver er de mest effektive og bør være førstevalg hos pasienter uten kontraindikasjoner, sier professor Åse Mygland ved Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus.

– Det er mer usikkert hva man bør velge når trisykliske antidepressiver ikke hjelper. Resultatene for gruppen tradisjonelle antiepileptika er usikre fordi hvert enkelt av dem ikke er godt nok studert. Mange vil nok derfor anbefale pregabalin, gabapentin eller duloksetin som andrevalg.

Resultatene viser at effekten er begrenset og observasjonstiden kort for alle medikamentene. Det er viktig å huske at optimalisering av glykemisk kontroll kan være smertelindrende, og at kommunikasjon om bekymringer og informasjon om årsak og prognose kan gjøre smertene lettere å leve med, sier Mygland.

Anbefalte artikler