Gir antidepressiver økt risiko for misdannelser?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det er fortsatt uklart om bruk av antidepressive legemidler blant gravide gir økt risiko for misdannelser. Det viser to nye studier i New England Journal of Medicine.

To nye studier har ikke kunnet fastslå om bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) i første trimester av svangerskapet eller senere er forbundet med misdannelser i sentralnervesystemet, hjertet eller mage-tarm-kanalen (1, 2). Enkeltmedikamenter kan være knyttet til spesielle misdannelser, men det dreier seg om sjeldne tilstander og usikre konklusjoner.

– Depresjon forekommer blant 10 – 20 % av gravide kvinner, og SSRI-preparater er den vanligste behandlingen i Skandinavia, sier overlege Anne Brantberg ved Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim.

– I de to nye studiene analyserte man data fra to amerikanske registre, hvert med nesten 10 000 barn med ulike misdannelser. Men datamaterialene var ikke tilstrekkelig store til at man med sikkerhet kunne si noe om sammenhengen mellom SSRI-preparater og bestemte utviklingsavvik. Antallet var dessuten for begrenset til å bedømme sammenhenger mellom sjeldne tilstander og bestemte medikamenter.

Studiene bekrefter resultatet av tidligere undersøkelser om at den absolutte risikoen for misdannelser etter slik bruk er liten. Den mulige sammenhengen mellom enkeltpreparat og definerte misdannelser bør fortsatt studeres nærmere. Håpet er at man skal kunne skille mellom effekten av de ulike preparatene.

Risikoen ved bruk må veies mot gevinsten av behandlingen, og i dag er det ikke indikasjon for å avbryte en vellykket behandling i svangerskapet. Det bør understrekes at studiene omfattet risikoen for misdannelser etter bruk av SSRI-preparater i løpet av graviditeten, og at effekten på barnet etter fødselen ikke ble undersøkt, sier Brantberg.

Anbefalte artikler