Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Aldersdepresjon i ulike kulturer

Alvorlig depresjon er vanlig blant eldre i Nigeria. Dette viser en studie basert på intervjuer med flere enn 2 100 eldre personer fra et representativt utvalg familier i et område i Nigeria. Studien er nylig publisert i The Lancet (1).

Over en firedel av dem som ble intervjuet, rapporterte å ha hatt depressive symptomer i løpet av livet, og over 7 % av dem det siste året. Kjønn (dvs. kvinne) og grad av urbanisering var assosiert med alvorlig depresjon (oddsratio henholdsvis 1,9 og 1,4). De som rapporterte om depressive symptomer, hadde redusert livskvalitet og redusert funksjonsnivå i hjemmet, på arbeid og med hensyn til sosiale relasjoner. Bare en tredel av dem som hadde hatt depresjon, hadde fått behandling, særlig de med lav inntekt og som bodde på landsbygda.

Denne og andre studier om mental helse i Afrika er basert på en antakelse om at beskrivelser av psykisk sykdom utarbeidet i én kultur kan overføres og anvendes i andre og helt ulike kulturer, påpeker tre kommentatorer i samme nummer av tidsskriftet (2). En slik antakelse er sannsynligvis ikke korrekt. Ikke desto mindre kan «vestlige» begreper være nyttige i andre kulturer enn vår, som et første skritt for å utvikle bedre metoder for påvisning og registrering av psykisk sykdom. Forfatterne viser til flere slike eksempler, blant annet fra Vietnam og Uganda og blant innfødte i Nord-Amerika (2).

Anbefalte artikler