Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Nye vekstkurver for ungdom

Forekomsten av overvekt blant barn og ungdom er økende, særlig i vestlige land, noe som øker risikoen for en rekke sykdommer, blant annet diabetes. Verdens helseorganisasjon lanserte i fjor nye vekstkurver for barn under fem år (1), og organisasjonen arbeider nå med nye referanseverdier for barn over fem år og ungdom opptil 19 års alder (2).

Bakgrunnen for de nye beregningene er erkjennelsen om at referanseverdier basert på deskriptive populasjonsstudier gir en underestimering av forekomsten av overvekt og en underestimering for underernæring; de forteller hvordan barn vokser, men ikke hvordan de bør vokse. Referanseverdiene skal nå være basert på studier som viser hvordan barn vokser forutsatt optimale oppvekstvilkår, dvs. gode levekår, at de ble ammet og at mødrene ikke røyket under svangerskapet.

I en studie som nylig er publisert i The Bulletin of the World Health Organization, har man sammenholdt og tilpasset til hverandre WHOs nye vekstkurver for barn under fem år (1) med data fra flere tidligere referansesett. Ved 19-årsalder ble verdiene for kroppsmasseindeks (BMI) med +1 standarddeviasjon henholdsvis 25,4 kg/m² for gutter og 25,0 kg/m² for jenter, tilsvarende nedre grense for overvekt hos voksne (25,0 kg/m²). BMI-verdiene med +2 standarddeviasjon ble 29,7 kg/m² for begge kjønn, tilsvarende nedre grense for fedme hos voksne (30,0 kg/m²).

De nye kurvene vil kunne bli til stor hjelp for å følge vektutviklingen hos barn og ungdom, både individuelt og i grupper, blant med tanke på å forebygge overvekt og diabetes.

Anbefalte artikler