Leversirkulasjon hos foster – en adaptiv mekanisme?

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Fordeling av blodstrømmen i fosterets lever kan måles ved hjelp av ultralyd og kan brukes ved overvåking av syke fostre.

Det er mange holdepunkter for at forhold i fosterlivet, som morkakefunksjon, påvirker helse i voksen alder. Dyreforsøk har vist at fostervekst påvirkes av venøs leverblodstrøm. Jörg Kessler og kolleger ved Institutt for klinisk medisin og Seksjon for fostermedisin, Haukeland Universitetssjukehus, har brukt ultralyd for å undersøke sirkulasjonsforandringene i fosterlever i svangerskapet i en longitudinell studie på 160 friske gravide.

– Vi har etablert en dopplerultralydbasert undersøkelsesmetode som kan påvise omfordeling i leversirkulasjonen på en enkel måte. Metoden er egnet for overvåking av syke fostre og forskning på mekanismer som påvirker voksen helse, sier Kessler.

Undersøkelsene viste at mesteparten av venøst blod til fosterleveren kom fra morkaken gjennom navlevenen, men portvenens andel økte gradvis gjennom svangerskapet og utgjorde 20 % av all venøs blodtilførsel ved termin. Skillet lå vanligvis i høyre leverlapp.

– Studien vår viser også at lav vektøkning hos mor i svangerskapet gjør at venøs blodtilførsel forskyves til fordel for venstre leverlapp. Vi tyder dette som en tilpasning til et endret miljø i mors liv, som kan ha betydning for helsen senere i livet, sier han.

Kessler forsvarte avhandlingen Portal and umbilical venous distribution in the human fetus. A longitudinal ultrasound study for Ph.D.-graden 26.6. 2007.

Anbefalte artikler