– Bedre hjerte-lunge-redning kan spare liv

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Kvaliteten på hjerte-lunge-redning utført av ambulansepersonell er dårlig. Tilbakemeldingssystem på hjertestarter kan gi forbedringer.

Jo Kramer-Johansen. Foto privat

Slik konkluderer Jo Kramer-Johansen i avhandlingen Reporting and improving quality of cardiopulmonary resuscitation (CPR) during out of hospital cardiac arrest. Når hjertet stanser, starter en dødsprosess: Hjerne, hjerte, nyrer og deretter perifere organer får anoksiske skader. Prosessen kan bremses og av og til reverseres hvis hjerte-lunge-redningen (HLR) som utføres er god. Kramer-Johansen har testet ut et system med tilbakemelding på kvalitet via hjertestarteren i tre ambulansetjenester i Norge, Sverige og England.

– Kvaliteten var varierende og dårlig, med for grunne brystkompresjoner og for mange og lange pauser. Automatiserte tilbakemeldinger ga noe bedret brystkompresjonsdybde, men langt fra bra nok, sier han. Studien viste også at ambulansepersonell med manuelle defibrillatorer bruker kortere tid på å levere sjokk enn de med halvautomatiske, men at flere sjokk ble gitt på feil indikasjon.

Våre resultater indikerer at man ikke kan stole på at hjerte-lunge-redning gitt i forbindelse med kliniske utprøvninger av legemidler eller andre intervensjoner er av sammenliknbar, god kvalitet. Her er det klart behov for mer forskning – med søkelys på god hjerte-lunge-redning, avslutter han.

Kramer-Johansen disputerte for Ph.D.-graden 14.6. 2007.


Anoksi: Mangel på oksygen i kroppsvevene. Gir nekrose.

Anbefalte artikler