Veien til et godt liv med enkle kostholdsråd

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Blomhoff, R

  Grønli, KS

  Smeland, S.

  Fruktbar kunnskap for mannens edlere deler

  152 s, tab, ill. Oslo: Birkeland Publications, 2006. Pris NOK 250

  ISBN 978 -82-997423 -0-6

  «An apple a day keeps the doctor away» lyder et gammelt helseråd som uttrykk for at kostholdsfaktorer har innflytelse på vår helse. Denne boken gir en oversikt over ny viten om profylaktiske effekter av sunt kosthold. Særlig spennende er det for en urolog å få kjennskap til hva vi i dag vet om sammenhengen mellom prostatakreft og hva vi spiser. Det har vært kjent i lang tid at mens prostatakreft er sjelden i land i Østen, øker forekomsten hos for eksempel japanere som flytter til Vesten og antar et vestlig levesett. Vi får her presentert kostholdsfaktorer som delvis kan forklare denne forskjellen i kreftforekomst.

  Målgruppen er først og fremst pasienter med prostatakreft og deres ektefeller. Men boken er aktuell for alle, spesielt menn, som er opptatt av hva de kan gjøre selv for å redusere risikoen for sykdom ved et fornuftig kosthold. Den er også av interesse for alle som skal gi kostholdsråd, slik som fastleger og forskjellige legespesialister. Jeg vil tro at primærleger vil ha særlig nytte av den. Boken anbefales også til skoler hvor det undervises i matlaging. Språket er lettlest og enkelt.

  Prostatakreft kan forebygges, heter et av kapitlene. Det er i dag god dokumentasjon for at kostfaktorer har betydning for å redusere utvikling av denne krefttypen. Det er særlig lykopen i tomaten som er aktivt. Rikelig tilførsel av lykopen kan redusere prostataspesifikt antigen (PSA). I vevsprøver finner man tegn til økt celledød som uttrykk for at lykopener har en direkte effekt på prostata. Vi blir presentert for interessante forskningsprosjekter av tomaters effekt på prostatakreft. Antioksidanter får likeledes bred omtale. Deres virkningsmekanisme forklares, de viktigste nevnes, og vi får presentert de matvarer som er spesielt rike på antioksidanter.

  Her er en rekke matoppskrifter og således konkrete forslag til et sunt kosthold, som vil ha nytteeffekter langt utover virkningen på prostata. Et sunt kosthold vil redusere insidensen av de fleste kreftformer og av hjerte- og karsykdom. Bakerst er det flere tabeller over innholdet av lykopen og antioksidanter i tilgjengelige matvarer.

  Det anføres at antall krefttilfeller kan reduseres med minst 20 % ved å ha et regelmessig høyt inntak av frukt og bær, og at 30 – 40 % reduksjon er oppnåelig ved samtidig å unngå overvekt og ha jevnlig kroppslig aktivitet. Sluttet folk i tillegg å røyke, ville antall krefttilfeller kunne halveres. Det er altså betydelige helsegevinster i et sunt levesett. Med stadig flere eldre som lever lenger enn tidligere, vil det derfor – i tillegg til besparelse i form av kroner og ører for det offentlige helsevesen – være betydelige gevinster i form av økt livskvalitet ved at den enkelte holder seg frisk og sunn lenger. Denne boken vil kunne medvirke til dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media