Kjell J. Tveter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell J. Tveter

Kjell J. Tveter
04.10.2007
Blomhoff, R Grønli, KS Smeland, S. Fruktbar kunnskap for mannens edlere deler 152 s, tab, ill. Oslo: Birkeland Publications, 2006. Pris NOK 250 ISBN 978 -82-997423 -0-6 «An apple a day keeps the...