Siste nytt i pediatri

Tore G. Abrahamsen Om forfatteren
Artikkel

David, TJ

Recent advances in paediatrics 23

256 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 35

ISBN 1-85315-652-3

Dette er den 23. boken i en årlig serie av Recent advances in paediatrics, publisert i Storbritannia. Den omfatter 15 kapitler der de 14 første tar for seg forskjellige pediatriske emner, mens det siste er en pediatrisk litteraturoversikt for 2004.

De enkelte kapitlene dekker et bredt utvalg av sykdommer hos barn. Emnene strekker seg fra cerebralt ødem ved diabetisk ketoacidose via systemisk lupus erythematosus til feilbehandling med medikamenter hos barn. Andre emner som dekkes, er kvelning i barnealder og etiologi og forebygging av spina bifida. Man finner også relevante temaer for neonatologene, blant annet er det kapitler om fødselsasfyksi og transfusjoner av blodprodukter hos nyfødte. Aspekter ved cystisk fibrose, epilepsi, AD/HD og von Willebrands sykdom gjennomgås også. Kapitlene er skrevet av forskjellige forfattere. De går i dybden og teksten ledsages av en tilsynelatende relevant litteraturliste. De fleste bidragsyterne har en klart praktisk tilnærming til stoffet slik at boken burde kunne leses med stort utbytte av barneleger både i og utenfor sykehus. Enkelte av kapitlene vil være særlig godt egnet for spesialistkandidater.

Det siste kapitlet er en gjennomgang av relevante artikler publisert i 2004. Man kan spørre seg om begrunnelsen for at dette kapitlet er tatt med. Utviklingen på flere felter innen barnesykdommer går fort, og de anførte artiklene var rundt to år gamle da boken kom på markedet. Mange kolleger vil nok foretrekke å finne frem til relevante artikler på egen hånd.

Hva er verdien av å samle slike oversikter fra forskjellige områder i en årbok? Den foreliggende og tilsvarende bøker faller lett mellom to stoler. De bidrar ikke med original- eller oversiktsartikler som i regulære tidsskrifter, og det dreier seg heller ikke om lærebøker. Jeg er usikker på i hvor stor grad dette er en bok som kolleger leser og henviser til. Fordelene med denne årboksserien er den oversiktlige layout og den betydelige vekt som er lagt på klinisk praksis. Derfor vil den kunne ha verdi for den enkelte barnelege som ønsker å holde seg oppdatert på områder som er uten direkte relasjon til ens eget interessefelt.

Anbefalte artikler