Tore G. Abrahamsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore G. Abrahamsen

Tore G. Abrahamsen
18.10.2007
David, TJ Recent advances in paediatrics 23 256 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 35 ISBN 1-85315-652-3 Dette er den 23. boken i en årlig serie av Recent advances in paediatrics,...
Torbjørn Wisløff, Tore G. Abrahamsen, Marianne A. Riise Bergsaker, Øistein Løvoll, Ivar Sønbø Kristiansen
19.10.2006
Hensikten med denne artikkelen er å peke på de spesielle utfordringer som reiser seg i forbindelse med evaluering av vaksinasjonsprogrammer. I artikkelen vil vi først beskrive hovedprinsippene i...
Tore G. Abrahamsen
22.06.2006
Ved nyfødtsepsis kan diagnostikken være vanskelig, og behandling med bredspektret antibiotika blir ofte startet før en infeksjon er verifisert når det foreligger klinisk mistanke. Symptomene er...
Tore G. Abrahamsen
17.06.2004
Førskolebarn er hyppig utsatt for sykdom, og om lag halvparten av disse sykdomsepisodene fører til kontakt med lege Når et barn får feber, er det for foreldrene et konkret tegn på at barnet er sykt...
Karl-Olaf Wathne, Hans Olav Fjærli, Trond Flægstad, Tore G. Abrahamsen
30.04.2003
Pneumoni er globalt sett hyppigste dødsårsak for barn under fem år. Årlig dør fire millioner barn av pneumoni. Mer enn 60 % av disse forårsakes av pneumokokker og Haemophilus influenzae serotype b (...
Hilde Fiskvik Amundsen, Asbjørg Stray-Pedersen, Geir E. Tjønnfjord, Tore G. Abrahamsen
06.03.2003
Alvorlig kronisk nøytropeni omfatter en heterogen gruppe tilstander karakterisert av at antall nøytrofile granulocytter er <  0,5  ·   10⁹/l i mer enn tre måneder. Årsaken kan være økt destruksjon...
Hilde Fiskvik Amundsen, Asbjørg Stray-Pedersen, Geir E. Tjønnfjord, Tore G. Abrahamsen
06.03.2003
Nøytrofile granulocytter utgjør normalt 50 – 70 % av sirkulerende leukocytter. Infeksjon er hovedproblemet knyttet til både de akutte (for eksempel medikamentindusert nøytropeni) og de kroniske...
Christine Olbjørn*, Marit Bjørnvold, Karl-Olaf Wathne, Peter Gaustad, Tore G. Abrahamsen
10.06.2000
Årlig diagnostiseres ca. 240 nye tilfeller av tuberkulose i Norge (fig 1). 20 – 25 av disse er barn og unge under 18 år, de fleste av utenlandsk opprinnelse (N. Brattås, Statens helseundersøkelser,...
Dag Torfoss*, Tore G. Abrahamsen
10.12.2000
Skilpadder og andre krypdyr er asymptomatiske bærere av Salmonella (1). Særlig små barn og personer med svekket immunforsvar er utsatt for klinisk salmonellose. Smitte kan overføres direkte, men også...