Hva er galt med medisinske tidsskrifter?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Smith, R.

  The trouble with medical journals

  292 s. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 20

  ISBN 1-85315 -673-6

  Medisinske tidsskrifter har for tette bånd til farmasøytisk industri. De er for opptatt av at artiklene skal få oppslag i massemediene, forskningen som publiseres er ofte vanskelig å fortolke og er utsatt for en rekke skjevheter, fagfellevurdering fungerer ikke som kvalitetssikring, forfatterskapskriteriene følges ikke, interessekonflikter oppgis ikke, og mange tidsskrifter er blitt melkekuer for eierne.

  Dette er (noen av) hovedproblemene ved medisinske tidsskrifter som drøftes i en ny bok skrevet av Richard Smith. Han arbeidet i det britiske legetidsskriftet BMJ i perioden 1979 – 2004, de siste 13 årene som sjefredaktør.

  Boken består av 22 kapitler i sju seksjoner, over 400 referanser og en stikkordliste. Mye av stoffet i boken er kjent fra før, ikke minst har Smith selv skrevet om det i ulike sammenhenger. Samme år som boken kom ut, publiserte han seks artikler i Journal of the Royal Society of Medicine, der mange av hovedpoengene i boken blir presentert. Titlene på disse artiklene er illustrerende for bokens innhold (1) – (6).

  Forfatterens lange erfaring, gode penn og friske analyser gjør boken verdt å lese. Mange vil nok likevel synes 250 sider blir i drøyeste laget. Man kommer langt ved å lese noen av Smiths tidligere artikler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media