Faglig nærhet og personifisert fag

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tate, P.

  The other side of medicine

  121 s. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 22

  ISBN 978-184619-154-1

  Denne lille boken inneholder 26 korttekster av Peter Tate, en av Englands store allmennpraktikere. Tekstene er tidligere publisert i Education for primary care, i perioden 2001 – 06. Peter Tate har betydd mye for engelsk allmennmedisin, og har dermed også vært viktig for oss norske allmennpraktikere.

  Tekstene er presentert i form av personlige essays og selvopplevde anekdoter, og spenner fra turnustid, via år som skipslege til alle årene som allmennpraktiker i Newcastle-området. Pasienter beskrives underfundig, med varme og nærhet, og Tate gir et bilde av legeyrket både fra innsiden og med ironisk distanse. Ifølge vaskeseddelen er målgruppen allmennpraktikere og medisinske studenter. Jeg tror at de fleste kolleger vil kunne like å følge Tate i hans vandring gjennom et liv som allmennpraktiker, i pasientnære og pasientsentrerte anekdoter og tanker om faget.

  Formidling av personlige erfaringer i en lite omarbeidet form er en krevende sjanger på flere måter. En fare er at leseren utsettes for en ikke etterspurt nærhet. Flere tekster tar utgangspunkt i private forhold, som egen sykdom, konens død eller at datteren blir F2-flyger. Mer generelt beskrives gleden ved å arbeide i allmennpraksis i sterkt personlige og til dels private former.

  Eksempelvis forteller Tate om sin tid (1971) som skipslege på et navngitt engelsk passasjerskip og beskriver en navngitt stymanns fysisk lydsterke elskov med en navngitt skipssykepleier. Skipet får mayday fra supertankeren «Berge Istra», nei det dreier seg ikke om forliset ennå, men om en hardt skadet navngitt svensk skipselektriker som de tar om bord fra supertankeren i rom sjø. Elektrikeren reddes av tre pints av stymannens blod og skipssykepleierens romslige varme. «Berge Istra» eksploderer og går til bunns med elektrikeren noen år senere. Alt dette er med i beretningen. Er det bare vi som har vokst opp i skipsreder Bergesens Stavanger som føler at dette blir vel intimt?

  Men stort sett holder skuta vann, for å beholde det maritime vokabularet. Tates korttekster bygger på livslang erfaring med allmennmedisin og en ektefølt kjærlighet til faget. Noen av tekstene er spennende historier, fra utbrudd av kopper i rom sjø til larver i ubehandlede leggsår, mens andre tar for seg faget, herunder kommunikasjon og kvalitetssikring i praksis.

  Dette kan være en bra bok for varme sommerkvelder når behovet for samkvem med levende mennesker ikke er for påtrengende og magen er sterk nok til en dose eller to med intim nærhet fra denne tenksomt anekdotiske teksten som angår faget så inderlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media