Astrid Lavoll-Nylenna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid Lavoll-Nylenna

Astrid Lavoll-Nylenna
20.09.2007
Drevon, CA Blomhoff, R Bjørneboe, G-EAa Mat og medisin Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5.utg. 712 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. Pris NOK 629 ISBN 978-82-7634-736-...