Vemund Digernes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vemund Digernes

Vemund Digernes
09.08.2007
Hovedbudskapet i Olaug Lian & Steinar Westins lederartikkel i Tidsskriftet nr. 11/2007 bygger på forutsetningen at man må være sykmeldt for å bli omfattet av ordningen med kjøp av helsetjenester...
Vemund Digernes
14.12.2006
«Jeg sa til legen at jeg kunne arbeide 50 % noen uker etter operasjonen, men han sa at gradert sykemelding er så plundrete, og ville fortsatt sykmelde meg 100 %.» «Jeg ville være hjemme, men legen sa...
Vemund Digernes
24.03.2015
Forfatterne har misforstått hovedbudskapet i Helsinki-kriteriene ( 1 ) når det gjelder anbefaling av CT som verktøy ved helseundersøkelser av asbestarbeidere. Vainio skriver følgende i sin...
Vemund Digernes
10.03.2015
Siri Slåstad og medarbeidere dokumenterer i Tidsskriftet nr. 20/2014 underrapportering av arbeidsbetinget lungekreft, med de konsekvenser dette har i form av tapte rettigheter for den enkelte og tapt...