Babill Stray-Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Babill Stray-Pedersen

Babill Stray-Pedersen
09.08.2007
Bieber, EJ Sanfilippo, JS Horowitz, IR. Clinical gynecology 1 003 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2006. Pris USD 139 ISBN 0-443-06691-4 Det finnes få store,...
Synne Holan, Siri Vangen, Kristian Hanssen, Babill Stray-Pedersen
29.05.2008
Diabetes øker risikoen for komplikasjoner hos mor og barn under svangerskap og fødsel. Risiko for sykelighet, dødelighet og medfødte misdannelser er korrelert til blodsukkernivået hos mor. Det er...
J. Frederik Frøen, Åshild Vege, Eli Ormerod, Babill Stray-Pedersen
30.01.2001
I de senere år har antallet dødfødsler etter 16. svangerskapsuke i Norge utgjort i underkant av 1 % av alle registrerte svangerskap (1). I en nylig gjennomført studie, Oslo-studien, ble alle...
Anne Eskild, Helvi Holm Samdal, Kjell Skaug, Stig Jeansson, Babill Stray-Pedersen, Pål A. Jenum
10.04.2000
I Norge er forekomsten av antistoffer mot hepatitt C-virus hos kvinner i fertil alder ikke kjent. Internasjonalt er kunnskapen om forekomst av hepatitt C-virusinfeksjon blant gravide i all hovedsak...
Helvi Holm Samdal, Hans Blystad, Anne Eskild, Hans-Olav Fjærli, Svein Arne Nordbø, Babill Stray-Pedersen, Hans Petter Torvik
10.04.2000
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) utførte i 1997 en studie av forekomst av antistoffer mot hepatitt C-virus i et tilfeldig utvalg av gravide kvinner i Norge. Resultatene tydet på at...
J. Frederik Frøen, Eli Saastad, Julie V. Holm Tveit, Per E. Børdahl, Babill Stray-Pedersen
06.10.2005
I svangerskap der kvinnen merker redusert fosteraktivitet, er det betydelig økt risiko for en rekke negative svangerskapsutfall ( 1 ). Det benyttes mange steder store ressurser til utredning og...
Marit Eskeland,, Babill Stray-Pedersen, Sverre Uhlving
20.10.2005
Inger Ødegaard døde 24. juli 2005, 50 år gammel. Inger var født i Horten og vokste opp i Oslo og Molde. Hun var cand.med. fra Bergen i 1980 og gjennomførte spesialistutdanning ved Haukeland Sykehus,...