Thomas Clausen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Clausen

Svetlana Skurtveit, Vidar Hjellvik, Solveig Sakshaug, Petter C. Borchgrevink, Børge Myrlund Larsen, Thomas Clausen, Eva Skovlund, Emilie Elise Heggen, Marte Handal
19.10.2020
Opioider har vært brukt i århundrer som smertestillende legemiddel. De brukes i behandling av sterke akutte smerter, men også ved langvarige smerter. Når det gjelder langvarige smerter, hadde...
Øistein Kristensen, Anne Opsal, Thomas Clausen
12.04.2018
Noen rusmiddelavhengige er så nedkjørte at de vanskelig kan ta standpunkt til innleggelse eller medvirke til å komme i behandling. I dag har ikke leger mulighet til å tvangsinnlegge disse pasientene...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Substance dependence is a disorder that leads to impaired mental, physical and social functioning, and that often shows progressive development and a chronic course ( 1 ). Alcohol dependence and...
Frode Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie
25.10.2016
Rusmiddelavhengighet er en sykdom som gir psykiske, fysiske og sosiale skader og ofte har en progredierende utvikling og kronisk karakter ( 1 ). Alkoholavhengighet og annen rusmiddelavhengighet/...
Thomas Clausen
09.08.2007
Arnet, E. Foreldreboka om hasj 165 s. Oslo: Pax, 2007. Pris NOK 268 ISBN 978-82-530-2998-6 Forfatteren henvender seg primært til dem med ungdom i huset, men også mange som jobber med unge i for...
Thomas Clausen, Ingrid Amalia Havnes, Helge Waal
05.11.2009
Økt bruk av heroin har i de fleste vestlige land medført et høyt antall dødsfall, oftest i form av respirasjonsstans ( 1 ). De fleste land registrerer og rapporterer sine overdosedødsfall, enten...
Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson, Thomas Clausen, Odd Mjåland
12.08.2004
Insidens av residivbrokk har tradisjonelt vært hovedendepunkt for evaluering av behandlingsresultat etter lyskebrokkirurgi. Brokkirurgi med syntetiske nett gir 30 – 50 % færre residiv enn...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
At the end of 2012, more than 7 000 patients were undergoing opioid maintenance treatment (OMT) in Norway ( 1 ). This number has increased consistently over recent years. Since OMT was introduced as...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitution treatment with methadone or buprenorphine is currently the most common treatment for heroin dependence ( 1 ). The treatment was established in Norway as drug-assisted rehabilitation (DAR...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
At the end of 2012, more than 7 000 patients were undergoing opioid maintenance treatment (OMT) in Norway ( 1 ). This number has increased consistently over recent years. Since OMT was introduced as...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Smoking and harmful alcohol use cause a considerable loss of healthy life-years ( 1 ). Smoking has attracted a lot of attention, and in contacts with the health services patients are routinely...
Odd Mjåland, Thomas Clausen, Theis Tønnessen
20.01.2000
Moderne lyskebrokkirurgi går ca. 100 år tilbake. Som den gang har vi også i dag en pågående debatt omkring valg av riktig metode. Brokkirurgi har gradvis utviklet seg til en høyt spesialisert...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er i dag den vanligste behandlingen for heroinavhengighet ( 1 ). I Norge ble behandlingen etablert som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
Ved utgangen av 2012 var over 7 000 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge ( 1 ). Det har vært en jevn økning i de senere år. Siden LAR-behandling ble introdusert som et...
Ivar Skeie, Thomas Clausen, Anne Bukten
17.06.2014
Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR) ble introdusert i USA i 1960-årene. Behandlingen ble i Norge lenge avvist på prinsipielt grunnlag. Først i 1998 – etter sterk økning i...
Øistein Kristensen, Thomas Clausen, Reidun Åsland
02.09.2014
Vi er enige i at en god relasjon mellom leger i LAR og pasientene er sentral i LAR-behandling. Det er riktig som påpekt; personer som er i LAR-behandling har lavere risiko for både død, sykelighet og...
Ivar Skeie, Thomas Clausen, Anne Bukten
02.09.2014
Som det framgår av kronikken, er frafallet fra LAR-behandling lavt i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Dette peker i retning av et akseptabelt tilbud, også sett fra pasientenes ståsted...
John-Kåre Vederhus, Ole Rysstad, Frode Gallefoss, Thomas Clausen, Øistein Kristensen
11.08.2015
Røyking og skadelig bruk av alkohol fører til et betydelig tap av friske leveår ( 1 ). Røyking har fått mye oppmerksomhet, og ved kontakt med helsevesenet er det en...