Kliniske forsøk må registreres før de starter

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Alle tidsskrifter som følger retningslinjene til The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE – Vancouver-gruppen), har fra 2005 krevd at alle kliniske forsøk skal være registrert i et offentlig tilgjengelig register før de vurderes for publisering. ICMJE har nå publisert en ny, felles kommentarartikkel der det presiseres ytterligere hvilke studier som skal registreres, hvor og på hvilken måte. Denne kommentarartikkelen finnes sammen med annen informasjon om registrering av kliniske forsøk på www.tidsskriftet.no. Det finnes også mer informasjon på ICMJEs nettsider, www.icmje.org. I dette nummeret av Tidsskriftet publiseres i tillegg en artikkel med praktiske råd ved registrering av forsøk (s. 1654) og en podkast om emnet.

Anbefalte artikler