Legers statinforskrivning er endret

Solveig Sakshaug Om forfatteren
Artikkel

Nesten alle som begynner med lipidsenkende medikasjon, får nå simvastatin. Det viser en ny studie fra Reseptregisteret.

Simvastatin skal være foretrukket statin, fordi det er billigere enn de andre. Dette ble bestemt av norske helsemyndigheter i 2005 og innebærer at alle skal behandles med simvastatin – dersom det ikke foreligger tungtveiende medisinske grunner til å bruke andre lipidsenkende legemidler.

Ved hjelp av data fra Reseptregisteret har vi analysert alle individer som fikk utlevert statiner ved norske apotek i perioden januar 2004 – juni 2006 (1). Ett år før nye refusjonsvilkår for statiner var prevalensen av statinbruk 6,3 % og 7,5 % hos henholdsvis kvinner og menn. Prevalensen økte til henholdsvis 6,8 % og 8,1 % ett år etter nye refusjonsvilkår. Kostnader ble redusert med nesten 200 millioner kroner i samme periode.

Blant 131 000 atorvastatinbrukere byttet 39 % til simvastatin etter at nye refusjonsvilkår ble innført. Andelen som byttet var noe lavere hos menn enn hos kvinner, henholdsvis 36 % og 41 %. Bytteandelen var høyest blant dem som brukte 10 mg og 20 mg tabletter av atorvastatin. Valg av statin ved behandlingsstart hos 55 000 personer endret seg raskt etter innføring av nye refusjonsvilkår. I mai 2005 fikk 48 % simvastatin, mens andelen økte til 68 % måneden etter. I juni 2006 fikk 92 % simvastatin ved behandlingsstart.

Undersøkelsen viser at nye refusjonsvilkår for statiner har hatt stor innvirkning på legenes forskrivningspraksis og har bidratt til å redusere legemiddelkostnadene. Fortsatt er det rundt 80 000 atorvastatinbrukere som ikke har forsøkt å bytte til simvastatin. Det er derfor viktig at leger og pasienter fortsatt ser viktigheten av å vurdere bytte til simvastatin.

Anbefalte artikler