Solveig Sakshaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig Sakshaug

Svetlana Skurtveit, Vidar Hjellvik, Solveig Sakshaug, Petter C. Borchgrevink, Børge Myrlund Larsen, Thomas Clausen, Eva Skovlund, Emilie Elise Heggen, Marte Handal
19.10.2020
Opioider har vært brukt i århundrer som smertestillende legemiddel. De brukes i behandling av sterke akutte smerter, men også ved langvarige smerter. Når det gjelder langvarige smerter, hadde...
Solveig Sakshaug
14.06.2007
Nesten alle som begynner med lipidsenkende medikasjon, får nå simvastatin. Det viser en ny studie fra Reseptregisteret. Simvastatin skal være foretrukket statin, fordi det er billigere enn de andre...
Hanne Strøm, Anders Engeland, Elisabeth Eriksen, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
09.03.2006
Diabetes mellitus er en fellesbetegnelse for type 1-diabetes, som er en insulinmangelsykdom (de insulinproduserende cellene i pancreas er ødelagt via en autoimmun prosess), og type 2-diabetes som...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Kari Furu, Anders Engeland, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
23.02.2006
Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. Medikamentet var fra 1991 det mest solgte benzodiazepinsovemiddel i Norge, med en salgstopp i 1992 på 18...
Jørgen G. Bramness, Anne Margrethe Hausken, Solveig Sakshaug, Svetlana Skurtveit, Marit Rønning
22.09.2005
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ble introdusert som antidepressiver i Norge med preparatet fluvoksamin i 1990. I årene som fulgte fikk fire andre legemidler i gruppen...