Solveig Sakshaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med tolking av data samt revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Solveig Sakshaug er tidligere seniorrådgiver.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Solveig Sakshaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media