Diurese eller ultrafiltrasjon ved hjertesvikt?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Ultrafiltrasjon synes å være et godt alternativ til medikamentell diurese hos pasienter med dekompensert hjertesvikt. Det viser en ny studie.

Ultrafiltrasjon kan være livreddende hos pasienter med behandlingsrefraktær akutt hjertesvikt. I en randomisert studie sammenliknet man bruk av tidlig ultrafiltrasjon med slyngediuretika ved alvorlig hjertesvikt og volumoverbelastning (1). Primære endepunkt var vekttap og grad av dyspné etter 48 timer.

Både vektreduksjon (5,0 kg mot 3,1 kg) og væsketap (4,6 mot 3,3 liter) var signifikant større i gruppen som fikk ultrafiltrasjon. Det var signifikant færre reinnleggelser og nye sykehusopphold i ultrafiltrasjonsgruppen etter 90 dager, men ingen forskjeller i gjennomsnittlig kreatininnivå. Ni dødsfall ble registrert i ultrafiltrasjonsgruppen, mot 11 i diuretikagruppen.

– Ultrafiltrasjon er utført med en type utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge ennå. Likefullt er studien viktig. Det er den første randomisering mellom tidlig ultrafiltrasjon mot kun slyngediuretikum, sier seksjonsoverlege Einar Svarstad ved Nyreseksjonen, Haukeland Universitetssjukehus.

– Ultrafiltrasjon var effektivt og trygt, og funnene er oppsiktsvekkende både for livskvalitet og kostnader. Det er også interessant at pasienter i ultrafiltrasjonsgruppen kunne utskrives med en lavere diuretikadose enn diuretikagruppen, muligens fordi ultrafiltrasjon raskere gjenoppretter normal diuretikarespons.

Imidlertid er hjertesviktpasienter en heterogen gruppe som neppe skal ha samme type avvannende behandling. Noen pasienter kan få en forverring av nyrefunksjon under ultrafiltrasjon, og noen trenger kronisk dialysebehandling. Både pasientpopulasjon og behandlingsprotokoller må defineres tydeligere, sier Svarstad.

Anbefalte artikler