Vil hindre tilbakefall etter utblokking

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Etter utblokking med stent er det ikke uvanlig at det danner seg arrvev og dermed en ny innsnevring. TTA er en modifisert fettsyre som kan redusere slike tilbakefall.

Karel Kier-Jan Kuiper. Foto Universitetet i Bergen

Innsnevring i hjertets kransårer blokkes som regel ut med stent. Fordelen er redusert dødelighet, kort sykehusopphold og at pasienten raskt kan gjenoppta daglige aktiviteter. Men et problem med slik behandling er at det kan danne seg arrvev i stentene, noe som fører til ny innsnevring i blodårene.

– Vi har forsøkt å lage en stent det er mulig å feste et medikament til, slik at man kan motvirke denne arrvevsreaksjonen, sier Karel Kier-Jan Kuiper.

Han disputerte for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen 16.3. 2007, med avhandlingen Early outcome and restenosis after coronary stenting: Intervention with stent-coatings, antioxidants and radiation. Tetradecylthioacetic acid (TTA) er en syntetisk fettsyre med antioksidante egenskaper og har en betennelsesdempende effekt.

– Dyreforsøk viste at TTA gitt peroralt etter ballongblokking uten stent, hadde en gunstig effekt på tilbakefall. Det hemmet sammentrekning av åreveggen. Men da vi festet TTA til stenter, slik at stoffet kunne frigjøres lokalt i årene, fant vi overraskende nok en økt arrvevdanning i stentene. Det er holdepunkter for å si at fettsyren har gått over fra å være en antioksidant til å bli en prooksidant. Dermed fremmer den betennelsesreaksjonen i stedet for å hemme den, sier Kuiper.

Han og kollegene vurderer nå videre studier med medikamenter som kan forhindre tilbakefall etter ballongblokking.


DNA-reparasjonsgener: Gener som koder for proteiner som reparerer feil (mismatch) på DNA. «Mismatch» er feil i A/T- eller G/C-baseparing på DNA, eller feil i form av insersjon eller delesjon av DNA-basepar eller sekvenser. Slike feil kan oppstå under DNA-replikasjon eller forårsakes av ytre påvirkning (for eksempel UV-stråler).

MLH1: mutator L-homologt gen.Danner et kompleks med et annet «mismatch»-protein og deltar i koordinering av DNA-reparasjonssystemet.

MSH2: mutator S-homologt gen 2. Danner kompleks med MSH6 (heterodimer). Komplekset kan gjenkjenne alle typer «mismatch».

MSH6: mutator L-homologt gen 6.

Anbefalte artikler