E. Dahl og medarbeidere svarer:

Eilif Dahl, Martin Polacek, Trine Sæther Hagen, Sigvald Refsum Om forfatterne
Artikkel

Vi takker for et godt bidrag til en oppdatert diskusjon av vår artikkel om endoskopisk injeksjonsbehandling for vesikoureteral refluks hos barn. Klingenberg & Bangstad har rett i at vi ikke presenterer data på de virkelig viktige kliniske endepunktene ved behandling, men vi vil gjerne presisere at artikkelen ikke var ment som et innlegg i den fortsatt uavklarte debatten om beste behandling for refluks. Vårt beskjedne mål for en retrospektiv «kvalitetskontroll» var å vurdere om injeksjonsbehandling i tilfredsstillende grad opphevet refluks på kort sikt (tre måneder) og om resultatene var blitt vesentlig endret etter at vi skiftet injeksjonssubstans. For oss «injektører» er dette viktig å vite, ikke minst for å dempe urealistiske forventninger hos pasienter og pårørende. Som anført tror vi at det også kan være av interesse for henvisende leger å vite i hvilken grad opphør av refluks kan forventes dersom denne behandlingsformen blir valgt hos oss.

Undersøkelsesresultatene egner seg heller ikke til å gi generelle retningslinjer for utredning av urinveisinfeksjoner. At vi lot oss friste til å komme med mer offensive anbefalinger enn Norsk barnelegeforening (1, 2), skyldes at vi ofte ser at ultralyd ikke er godt nok til å utelukke alvorlig urinveispatologi samt at de fleste i det selekterte materialet av reflukspasienter som henvises til barnekirurgisk vurdering, ville vært tjent med bedre utredning tidligere i forløpet.

Det bør også nevnes at manuskriptet vårt ble sendt til vurdering allerede i november 2004, og diskusjonen er siden ikke oppdatert.

Anbefalte artikler