Morten G. Stiris

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten G. Stiris

Morten G. Stiris
03.05.2007
Jeg har ved to tidligere anledninger omtalt utelatelse av radiologer i artikler hvor radiologi har en sentral plass ( 1 , 2 ). I Tidsskriftet nr. 6/2007 er det beskrevet en pasient med emfysematøs...
Morten G. Stiris
15.05.2003
Jeg har tidligere omtalt utelatelse av radiologer i artikler hvor radiologi har en sentral plass ( 1 ) og er vel kjent med Vancouver-gruppens konklusjon ( 2 ). Jeg mener at denne støtter...
Morten G. Stiris
28.02.2001
Bildediagnostisk utredning av pasienter med intraartikulære hofteleddssmerter har vært vanskelig fordi undersøkelsesmetodene har vært for dårlige til å skille de intraartikulære strukturene...
Morten G. Stiris
10.04.2000
De mest aktuelle MR-sekvenser ved undersøkelser av skjelett og bløtdeler vil i utgangspunktet være T1-vektede og T2-vektede spinnekko-/turbospinnekkosekvenser. T1-vektet sekvens gir først og fremst...
Morten G. Stiris
20.03.2000
Sinus tarsi-syndrom ble først beskrevet av O”Connor i 1958 (1). Han beskrev vedvarende smerter i bakfoten blant pasienter som hadde hatt ankeldistorsjoner, spesielt supinasjonstraumer. Han fant...