Sten Frøyshov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sten Frøyshov

Sten Frøyshov
19.04.2007
Albert, RK Slutsky, A Ranieri, M Clinical critical care medicine 722 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2006. Pris USD 82 ISBN 0-323-02844-6 Målet med denne nye læreboken i...
Sten Frøyshov, Dag Jacobsen, Lars Bjertnæs, Hans Flaatten
18.03.2004
Alvorlig sepsis er en hyppig og underdiagnostisert tilstand med høy dødelighet, som varierer mellom forskjellige kohorter, avhengig av materialets sammensetning ( 1 ). Det foreligger ingen egne...