Enkel matematikk

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det ligger fortsatt altfor mange pasienter i korridorene i norske sykehus. «Korridorpasientene må vekk,» sier helsemyndighetene – i år igjen. Men hvor skal de flyttes? Ut på gaten? Årsaken til at pasientene fyller korridorene er jo ganske enkelt at det ikke finnes sengeplasser til dem på vanlige sykerom. Antall pasienter behandlet i sykehus har fra 1985 til 2005 økt med 20 %, mens antall sengeplasser har sunket fra 442 til 360 per 100 000 innbyggere i samme periode. Begge deler har vært en ønsket utvikling – fra helsemyndighetenes side. Selv om liggetiden har gått noe ned, er det enkelt å se at dette regnestykket ikke går opp. Det er for få senger. Da må pasientene ut i korridorene.

Anbefalte artikler