Stille mutasjoner – ikke så stille likevel?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

En stille mutasjon forandrer ikke aminosyresekvensen i et protein. Inntil nylig trodde man at slike mutasjoner ikke hadde betydning for det proteinet genet koder for.

Er ikke en stille mutasjon uten funksjonell betydning likevel? Foto © Jacopin/BSIP

En forskergruppe fra Korea har nå vist at stille mutasjoner likevel har betydning for proteinets funksjon (1). De benyttet cellelinjer og studerte stille mutasjoner i genet MDR1, som koder for et protein som bl.a. pumper medikamenter ut av cellene. Forskerne undersøkte proteinenes funksjon ved å tilsette medikamenter som normalt hemmer denne pumpen. De fant varierende hemming selv om aminosyresekvensen i proteinet var den samme. Forskerne forklarer funnet ved at cellene brukte lengre tid på translasjonen av de sjeldne genvariantene. På denne måten fikk proteinet en annen tredimensjonal struktur og dermed også endret funksjon, selv om aminosyresekvensen var identisk.

– Man har hittil trodd at et proteins tredimensjonale struktur så godt som utelukkende er bestemt av aminosyresammensetningen. Denne studien tyder på at dette ikke er tilfellet, sier professor Dag Erik Undlien ved Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus.

– Funnene har implikasjoner for blant annet genetisk diagnostikk og genetisk kartlegging av sykdommer. Når man finner en stille mutasjon i et gen, har man antatt at den ikke har betydning for sykdomsutvikling. De nye resultatene antyder at det ikke nødvendigvis er slik. Hos mange med mistenkt genetisk sykdom finner man ingen sikre sykdomsgivende mutasjoner i de genene man undersøker. Studien åpner for at i noen tilfeller kan kanskje stille mutasjoner i disse genene være sykdomsgivende, sier Undlien.

Anbefalte artikler