Mutasjon påvist ved pancreaskreft

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Mutasjon i palladingenet kan gi arvelig pancreaskreft. Det viser en ny amerikansk studie.

Pancreaskreft har særdeles dårlig prognose. Denne typen kreft opptrer spesielt hyppig i enkelte familier. Amerikanske forskere har lett etter genmutasjoner på kromosom 4 i en slik familie. Med DNA-mikromatriser ble over 240 gener undersøkt og en mutasjon i genet for palladin funnet (1).

– Man har lenge visst at det ved pancreaskreft kan være en genetisk predisposisjon. Sykdommen opptrer for eksempel i familier med medfødte mutasjoner som primært fører til opphopning av tykktarmskreft eller malignt melanom. Det nye ved denne studien er funnet av en medfødt genfeil som utelukkende gir pancreaskreft, sier professor Anders Molven ved Gades Institutt i Bergen.

– Den genetiske forklaringen som dekker de aller fleste slike familier kjenner vi imidlertid ikke, og mutasjoner i det aktuelle genområdet er ikke påvist i familier med arvelig pancreaskreft i Europa. Derfor tror jeg den største gevinsten av denne studien er ny biologisk kunnskap om utviklingen av pancreaskreft. Studien har tatt over ti år, krevde opprettelse av eget endoskopisk screeningprogram av familiemedlemmene og omfattet analyser av forstadiene til pancreaskreft (2).

Det muterte palladingenet koder for et protein som deltar i oppbyggingen av cytoskjelettet. Det er overuttrykt i cellelinjer og svulster fra pancreas. Mutasjonen endrer oppbyggingen av cytoskjelettet og øker kreftcellenes evne til å vandre. En nærliggende hypotese er derfor at endringer i palladingenet kan stimulere til kreftutvikling ved at cellenes form, størrelse og evne til spredning blir forandret, sier Molven.

Anbefalte artikler