Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Beriket melk til indiske barn ga bedre helse

Ved å tilsette viktige mikronæringsstoffer i melken til småbarn i Nord-India fikk barna mindre sykdom, diaré og nedre luftveisinfeksjoner. Dette viser en stor randomisert, placebokontrollert studie som nylig er publisert i BMJ (1).

Studier fra utviklingsland har vist at mangel på mikronæringsstoffer er forbundet med økt risiko for sykdom. Dette kan bl.a. ha sammenheng med virkninger på immunsystemet. Verdens helseorganisasjon anbefaler jerntilskudd til småbarn, men det har vist seg at opplysningskampanjer om kosttilskudd og kosthold har begrenset effekt.

I denne studien ble 633 barn under tre år i en landsby utenfor New Dehli randomisert til å få enten melk tilsatt sink, jern, selen, kobber og vitamin A, vitamin C og vitamin E (beriket melk) eller vanlig melk i ett år. Antall diaréepisoder per barn var henholdsvis 4,46 og 5,36 og antall episoder med nedre luftveisinfeksjon 0,62 og 0,83. Inntak av beriket melk ga en reduksjon på 15 % i antall dager med alvorlig sykdom, og forekomsten av diaré og nedre luftveisinfeksjon ble redusert med henholdsvis 18 % og 26 %. Størst effekt ble registrert hos barn under to år.

Studien viser at inntak av melk tilsatt viktige mikronæringsstoffer kan reduserer sykdomsbelastningen blant småbarn, særlig i de første leveår. I en ledsagende lederartikkel påpekes det at et slikt tiltak er dyrt og derfor mindre aktuelt i mange utviklingsland. Dessuten kan beriket melk bidra til mindre brysternæring av spedbarn (2).

Anbefalte artikler