God avfallshåndtering er et ledelsesansvar

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Veilederen vil være et nyttig hjelpemiddel både for større virksomheter som sykehus og kommuner, og for mindre virksomheter som legekontor.

  Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende utkast til veileder om styring og håndtering av avfall fra helsetjenesten og dyrehelsetjenesten. Veilederen inneholder råd om hvordan man bør gå frem for å etablere et styringssystem for avfallshåndtering.

  – Det er særlig positivt at veilederen fremhever at god avfallshåndtering er et ledelsesansvar, og en naturlig del av virksomhetenes kvalitetssystem, skriver Legeforeningen. Den kan også være et hjelpemiddel for å redusere avfallsmengdene, og kan dermed ha positive miljøeffekter, skriver foreningen. Veilederen gir oversiktlige, praktiske råd som er relevante og som lett vil kunne etterleves for mindre virksomheter som legekontorer.

  Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. trådte i kraft 1.1. 2006 og regulerer håndtering av smittefarlig avfall i helsetjenesten og dyrehelsetjenesten fra avfallet oppstår og frem til forsvarlig sluttbehandling. Forslaget til veileder gir råd om etablering av internkontroll for å sikre at krav til smittevern, hygiene og miljørettet helsevern blir etterlevd ved styring og håndtering av avfall fra helsetjenester. I og med at det smittefarlige avfallet oppstår og blir håndtert sammen med alt annet avfall, omfatter det fremlagte utkastet håndtering av alt avfall.

  Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=114808

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media