Små epilepsipasienter med store problemer

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn med epilepsi har, i tillegg til anfallene, store generelle lærevansker, psykososiale problemer og depresjon.

  Dette rammer særlig dem som får epilepsi tidlig i barndommen, som bruker mange medisiner, har hyppig anfallsfrekvens og mer alvorlige epilepsiformer, ifølge Bjørg Høie. I sin doktoravhandling Cognitive and psychosocial problems in children with epilepsy. A population-based approach inkluderte hun 198 barn fra Hordaland med alle typer epilepsi. Også en kontrollgruppe på 126 barn ble inkludert. Dette er en av meget få populasjonsbaserte studier av barneepilepsi der man har tatt for seg både kognitive og psykososiale vansker hos barna.

  – Alle former for epilepsi, med unntak av noen få godartede former, har negative følger for barna. De psykososiale og kognitive problemene er ofte både store og sammensatte, sier Høie.

  Avhandlingen viser blant annet at 43 % av epilepsibarna og 3 % av kontrollbarna hadde store generelle lærevansker, mens psykososiale problemer var 5 – 9 ganger så hyppig hos epilepsibarna. Bare 19 % av disse barna var uten psykologiske problemer, mens det tilsvarende tallet i kontrollgruppen var 68 %.

  – Barn med epilepsi bør få individuell oppfølging av et tverrfaglig team som kjenner kompleksiteten i problemene de opplever. De bør følges opp fra et tidlig stadium og over flere år, sier Høie.

  Hun disputerte for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen 12.1. 2007.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media