Ellen Jørum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ellen Jørum (f. 1954) er dr.med., spesialist i klinisk nevrofysiologi og i nevrologi, seksjonsoverlege og professor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: ellen.jorum@medisin.uio.no

Klinisk nevrofysiologisk seksjon

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Ellen Jørum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media