Ellen Jørum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Jørum

Ellen Jørum
15.03.2007
Campbell, JN Basbaum, AI Dray, A Emerging strategies for the treatment of neuropathic pain 514 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2006. Pris USD 80 ISBN 0-93109261-2 Boken er et resultat av et fem...
Ellen Jørum
23.08.2016
In 1686, Louis XIV of France (1638 – 1715) – The Sun King – developed a perianal abscess that after a series of failed treatment attempts, including with the use of a red-hot iron, developed into an...
Ellen Jørum
23.08.2016
Ludvig 14 av Frankrike (1638 – 1715) – Solkongen – utviklet i 1686 en perianal abscess, som ved gjentatte mislykkede forsøk på behandling, blant annet ved bruk av glødende jern, utviklet seg til en...
Ellen Jørum
06.10.2005
Forekomsten av kronisk smerte generelt er stor, antakelig større enn tidligere antatt. Det foreligger relativt få gode epidemiologiske studier vedrørende kroniske smerter. Preliminære data fra en...
Gunnvald Kvarstein, Ellen Jørum
17.06.2010
De overflatiske grener av nervus radialis og distale del av vena cephalica og arteria radialis ligger i anatomisk nærhet til hverandre. V. cephalica krysser de overflatiske grenene av n. radialis...
Ellen Jørum, Torhild Warncke
27.11.2012
En lav andel av Norges befolkning får analgetika på blåresept. Pasienter med kronisk ikke-malign smerte får i dag ikke den behandling de har krav på, samtidig som bruken av opioider ikke er adekvat I...
Ellen Jørum, Torhild Warncke, Kristin Ørstavik
22.01.2013
Utføring av termotest. Temperaturen på termoden endres og pasienten trykker på en knapp når han kjenner den sansekvaliteten som etterspørres. Figuren illustrerer testing på høyre forfot. Her er høyre...
Kristin Ørstavik, Inge Petter Kleggetveit, Ellen Jørum
05.02.2013
Ved konvensjonell nevrografi, som brukes i klinisk praksis, måles funksjonen til hele perifere nerver. Denne rutineundersøkelsen beskriver kun funksjonen til de raskeste, tykke myeliniserte fibrene,...