Ny utgave av referanseverk om lever- og galleveiskirurgi – og kirurgi i pancreas

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Blumgart, LH.

Surgery of the liver, biliary tract and pancreas

2 bd. 4. utg. 2 008 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2006. Pris USD 439

ISBN 978-1-4160-3256-4

I den foreliggende 4. utgave av L.H. Blumgarts velkjente og høyt verdsatte lærebok i lever- og galleveiskirurgi er nå pancreassykdommer tatt med. Dette tobindsverket fremstår derfor i enda større grad enn tidligere som en komplett referanse på området. Nytt er også en vedlagt DVD med samtlige av figurene i elektronisk format (ppt, pdf og jpeg). I tillegg innholder den en rekke korte videoklipp, stort sett med beskrivelser av kirurgiske prosedyrer. DVD-en fungerer utmerket både på PC og Mac.

Strukturen i den nye utgaven er stort sett som tidligere. De fire første hovedkapitlene omfatter henholdsvis anatomi og patofysiologi, diagnostiske tilnærminger og pre- og postoperativ behandling. Så er det et kapittel om endoskopiske prosedyrer og intervensjonsradiologi. De neste 12 hovedkapitlene omhandler sykdommer og problemstillinger innen de organer som er tema for boken. Nytt er altså et eget hovedkapittel om pankreatitt og et eget kapittel om svulster i pancreas og om pancreasreseksjoner.

Hvert hovedkapittel innholder en rekke underkapitler, til sammen 112, der diagnostiske eller terapeutiske problemer og utfordringer blir beskrevet. Enkelte kapitler er betydelig omredigert. Selv om det er mange bidragsytere fra USA, er flere kjente navn fra sentre i Europa, Australia og Det fjerne østen også representert. Ingen av medforfatterne er fra Skandinavia.

Verket er trykt på godt papir og virker absolutt påkostet. Litt underlig er det derfor at man f.eks. i kapittel 69 bruker flere makrobilder av relativt dårlig kvalitet og i svart-hvitt for å illustrere ulike poenger ved hepatocellulært karsinom. Likeledes er det flere mikroskopibilder i svart-hvitt i et 34 siders langt kapittel om Budd-Chiaris syndrom, mens man f.eks. i kapittel 80 om leverreseksjoner har med en rekke gode fargebilder tatt peroperativt blant de mange informative illustrasjonene. Generelt sett er strektegninger, figurer, illustrasjoner fra ulike bildediagnostiske modaliteter og de mange tabellene av god kvalitet og til god støtte for en tekst som gjennomgående er lettlest og klar. Enkelte overlappinger i et stort verk som dette må man bære over med.

Referansene til hvert kapittel synes å være adekvate, og de er oppdatert frem til 2004. En god indeks på slutten av hvert bind er nyttig.

Dette er ikke noe man leser fra perm til perm, men som et særdeles omfangsrikt og nyttig referanseverk for alle som er involvert i pasienter med sykdommer i lever, galleveier og pancreas og som en kunnskapskilde for undervising og formidling (svært verdifulle elektroniske ressurser på DVD) er det en gullgruve. Diagnostikk og behandling innenfor lever-, galleveis- og pancreassykdommer er i økende grad et flerfaglig teamarbeid. Den foreliggende lærebok vil derfor være aktuell og nyttig for radiologer, gastroenterologer, patologer og onkologer. For kirurger innen gastroenterologi med interesse og ansvar for den aktuelle pasientgruppen bør 4. utgave av dette standardverket rage høyt på ønskelisten til det personlige bibliotek. For kirurgiske avdelinger er boken helt nødvendig. Selv om prisen er høy, får man vurdere om man har råd til å la være.

Anbefalte artikler