Kirsten Kjelsberg Osen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kirsten Kjelsberg Osen er dr.med. og professor emerita ved Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Oslo, og tidligere styremedlem (nå rådsmedlem) i Norske leger mot atomvåpen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kirsten Kjelsberg Osen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media