Kirsten Kjelsberg Osen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirsten Kjelsberg Osen er spesialist i patologi, anatom, professor emerita ved Seksjon for anatomi, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen.

Artikler av Kirsten Kjelsberg Osen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media