David Parker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av David Parker

Christian Horn, David Parker
01.02.2007
I sin artikkel om molekylær kreftdiagnostikk i avføring i Tidsskriftet nr. 20/2006 ( 1 ) har Kjetil Søreide noen feilaktige opplysninger og noen synspunkter som må imøtegås. En del av Søreides...
Christian Horn, David Parker
08.06.2006
Genefec er et diagnoseverktøy for symptomatiske pasienter. Kreft i tykk- og endetarm er den hyppigst forekommende kreftform i Norge, og det er velkjent at tidlig diagnostikk av tykktarmskreft er...
Christian Horn, David Parker
05.10.2006
Vi er i hovedsak enige i de innsiktsfulle merknadene som Gunnar Baatrup kommer med, og ønsker bare å kommentere enkelte forhold knyttet til Genefec som en diagnostisk test. En tidlig variant av...