Nils Carl Lønberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Carl Lønberg

Nils Carl Lønberg
15.02.2007
I Tidsskriftet nr. 24/2006 omtales de betenkeligheter som noen tidsskrifter, bl.a. The Lancet og Rheumatology , har ved å bruke eponymer som viser til leger som har vært nazister ( 1 )...
Nils Carl Lønberg
30.04.2009
Det finnes situasjoner hvor en pasient – ev. med legehjelp – benytter løgn og dokumentfalsk for å skaffe seg en ikke-indisert erstatning fra trygdesystemet. En tidligere pasient NN kontaktet meg...
Nils Carl Lønberg
20.10.2001
For flere år siden skrev jeg til Statens helsetilsyn og foreslo en forbedring av gjeldende dødsmelding. Jeg påpekte flere mangler, hvorav de to viktigste er: – Manglende rubrikk til anførsel av sikre...
Nils Carl Lønberg
28.05.2013
I Tidsskriftet nr. 6/2013 er det en kasuistikk om en ung mann med usedvanlig sykdomsbilde. Spalten er verdifull for en pensjonert allmennpraktiker med intakt interesse for klinisk arbeid...