Norsk fedmeforskning

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Av de 25 forfatterne av artikkelen i New England Journal of Medicine er fire norske.

Seksjon for forskning ved Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus, ledes av professor Dag Undlien. Seksjonen består av ca. 25 forskere, stipendiater og ingeniører. Man driver forskning på flere arvelige sykdommer i tillegg til fedme.

I prosjektet Arvelig fedme samarbeider Avdeling for medisinsk genetikk med Barneavdelingen og med Seksjon for preventiv kardiologi ved Ullevål universitetssykehus. Prosjektet ble startet i 2004 av avdelingsoverlege Lars Retterstøl. Samarbeidet med Stephen O’Rahillys gruppe i Cambridge kom i stand etter et besøk av Dag Undlien hvor de to pasientene ble diskutert. Les mer på www.med.uio.no/ulleval/medgen/research.html.

Anbefalte artikler