Pulsoksymetri – over og ut

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Pulsoksymetri gir ikke færre keisersnitt eller bedre utfall for barnet, viser en randomisert studie. Produsenten har nå trukket produktet fra markedet.

Studien omfattet 5 341 førstegangsfødende kvinner ved termin og med foster i hodeleie og åpen cervix (1). I tillegg til CTG-registrering ble fosterets oksygenmetning målt via en intrauterin sensor, men hos bare halvparten av kvinnene ble resultatet gjort kjent for kliniker.

Andelen keisersnitt var lik i begge grupper. Den var også lik enten indikasjonen for inngrepet var unormal CTG-registrering eller langsom fremgang av fødselen. Barnets tilstand var også den samme etter fødselen.

– Studien er viktig, fordi ny teknologi ikke må tas i bruk i vidt omfang og på sviktende grunnlag, slik som ved innføring av kardiotokografi (CTG) for fosterovervåking, sier overlege Marit Martinussen ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.

– Elektronisk overvåking av fosterets hjertefrekvens under fødsel i form av CTG-registrering ble introdusert i 1970-årene. Man trodde visse frekvensmønstre var uttrykk for hypoksi intra partum, og at antallet nevrologiske skader hos nyfødte kunne reduseres ved å identifisere disse mønstrene. Hyppigheten av keisersnitt økte betydelig som resultat av overvåkingen, mens antall barn med cerebral parese forble uendret. CTG-registrering brukes nå verden over, men det er aldri blitt gjennomført noen randomiserte studier som viser redusert forekomst av nevrologiske skader.

Produsenten trakk pulsoksymeteret fra markedet i januar 2006. Solid gjennomført forskning har dokumentert at teknologien ikke tilfører noe av verdi i forhold til nåværende kliniske retningslinjer. Det har produsenten nå tatt konsekvensen av, sier Martinussen.

Anbefalte artikler