Parasitt-RNA i genterapi mot mitokondriesykdom?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Protozoer som er i stand til å importere tRNA inn i mitokondriene, kan gi nye muligheter for behandling av mitokondriesykdommer hos mennesker.

Mutasjoner i mitokondrienes tRNA-gener er forbundet med flere uhelbredelige nevromyopatier og stoffskiftesykdommer nedarvet fra mor. De cellulære konsekvensene av slike mutasjoner er svekket mitokondriell proteinsyntese og akkumulering av unormale translasjonsprodukter. For å helbrede mitokondriesykdommer er søkelyset rettet mot mekanismer som kan tilføre funksjonelt tRNA til de dysfunksjonelle mitokondriene. Nå har indiske forskere studert effekter av et proteinkompleks fra protozoen Leishmania tropica på import av tRNA inn i mitokondrier i affiserte humane celler (1).

Et proteinkompleks ansvarlig for import av RNA ble isolert fra mitokondriene i Leishmania. Hybridcellelinjer som inneholdt mitokondrier med mutasjoner som i MERRF (myoclonic epilepsy with ragged red fibres) og KSS (Kearns-Sayre syndrom), ble inkubert med proteinkomplekset. Komplekset ble tatt opp av cellene og transportert til mitokondriene. Dette førte til at mitokondriene ble i stand til å importere funksjonelt tRNA fra cytosol, noe som gjenopprettet normal mitokondriefunksjon og ga fenotypisk tilnærmet normale celler.

– Dette representerer en helt ny tilnærming til mulig terapi for mitokondriesykdommer, og burde kunne brukes på mange forskjellige slike sykdommer, sier forskningssjef Anders Høgset ved PCI Biotech i Oslo.

– Det er selvfølgelig et stykke frem til at metoden kan benyttes i behandling av pasienter. Man kan imidlertid tenke seg prinsippet brukt i form av gen- eller celleterapi hvor pasientens celler blir tilført gener som koder for en slik transportmekanisme som fenotypisk vil korrigere for pasientens defekt i mitokondriell proteinsyntese, sier Høgset.

Anbefalte artikler