Hvorfor blir artikler trukket tilbake?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Vitenskapelige artikler trekkes oftere tilbake fordi det er utilsiktede feil enn på grunn av bevisst svindel.

At en artikkel trekkes tilbake fra et vitenskapelig tidsskrift, innebærer at den vurderes som ikke lenger gyldig og at konklusjonene ikke må brukes som grunnlag for klinisk praksis og videre forskning.

I en ny studie har man undersøkt hvor hyppig artikler trekkes tilbake pga. utilsiktede feil og om disse artiklene skiller seg fra dem som blir trukket pga. svindel (1). Studien omfattet alle tilbaketrekkinger indeksert i Medline i perioden 1982 – 2002. To vurderere kategoriserte tilbaketrekkingene på grunnlag av henholdsvis svindel (fabrikkering, plagiering etc.) eller utilsiktede feil (feil i dataanalyser etc.).

395 artikler ble trukket tilbake i 20-årsperioden. 107 (27 %) ble trukket pga. svindel, 244 (62 %) pga. utilsiktede feil og 44 (11 %) lot seg ikke kategorisere. Sammenliknet med artikler som ble trukket pga. svindel hadde artikler som ble trukket pga. feil oftere flere forfattere, sjeldnere oppgitt finansieringskilde, og de var oftere blitt publisert i prestisjetunge tidsskrifter. De ble oftere trukket av forfatterne og gjerne etter kortere tid (gjennomsnitt 2,0 år; 95 % KI 1,8 – 2,2) enn svindelartiklene (gjennomsnitt 3,3 år; 95 % KI 2,7 – 3,9).

Tilbaketrekking er altså et sjeldent fenomen – i 20-årsperioden ble hele ni millioner artikler indeksert i Medline. Det representerer trolig bare toppen av isfjellet, ettersom tilbaketrekking forekommer hyppigst i prestisjetunge tidsskrifter.

Anbefalte artikler