Hukommelsen påvirkes under søvn

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Evnen til innlæring av ord ble bedre hos forsøkspersoner når man forlenget den søvnfasen som domineres av langsomme hjernebølger.

Hukommelsen påvirkes under søvn. © Foto Ted Spagna, Photo Researchers, GV-Press

Søvn er delt inn i REM-søvn (rapid eye movement) og NREM-søvn (non-rapid eye movement), som igjen er delt inn i forskjellige stadier. Disse stadiene er karakterisert av bl.a. mønstre i hjernens elektriske aktivitet, målt ved elektroencefalografi. I fasen som domineres av langsomme hjernebølger (NREM-fase 3 og fase 4 – dyp søvn), har man målt spesifikke variasjoner i nevronenes polarisering. Nevronenes aktivitet i forskjellige hjerneområder er da synkronisert. Man tror at dette har betydning for lagring av minner.

I en ny studie ble langsomme hjernebølger indusert tidlig i NREM-søvnen hos 13 friske forsøkspersoner (1). Hensikten var å se om dette påvirket evnen til innlæring av ord og motoriske ferdigheter.

– Transkranial stimulering med 0,75 Hz ga en forlengelse av fasen med dyp søvn og førte til bedre ordinnlæring. For å undersøke om induksjon av langsomme hjernebølger kun påvirket innlæringen av ord, ble også innlæring av motoriske ferdigheter testet. Dette ble bl.a. undersøkt ved innlæring av «fingerspill» før soving, med testing neste morgen. Evnen til å huske dette ble ikke påvirket av økningen i langsomme hjernebølger, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen. Transkranial stimulering med 5 Hz, som induserer hjernebølger typiske for REM-søvn, påvirket verken ordinnlæringen eller innlæringen av motoriske ferdigheter.

– Dette er en ny og spennende studie fra en anerkjent tysk forskergruppe, og den understreker betydningen av dyp søvn for konsolidering av hukommelsen, sier Bjorvatn.

Anbefalte artikler