Bør særlig menn screenes for tykktarmskreft?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Menn har dobbelt så stor risiko som kvinner for å ha forstadier til tykktarmskreft ved koloskopiscreening. Det viser en stor polsk studie.

Screening for tykktarmskreft er ventet å redusere dødeligheten for sykdommen i befolkningen. Anbefalinger for screening er basert hovedsakelig på alder og familiær risiko, men ikke kjønn. I et polsk koloskopibasert screeningprogram av 50 000 kvinner og menn i alderen 40 – 66 år hadde menn en nesten dobbelt så stor risiko som kvinner for å ha avansert neoplasi, dvs. polypper > 10 mm, høygradig atypi, villøs eller tubulovilløs histologi (justert OR 1,7; 95 % KI, 1,5 – 2,0) (1).

For hvert aldersintervall var antallet menn som måtte screenes for hvert funn av avansert patologisk tilstand, signifikant lavere enn for kvinner. Screening av menn i alderen 40 – 49 år (koloskopi av 23 menn mot 36 kvinner for hvert funn) hadde samme gevinst som å screene kvinner i alderen 55 – 59 år.

– Polen er et av flere land som har innført gratis koloskopiscreening uten forutgående randomiserte studier. Det er beklagelig, sier seniorforsker Geir Hoff ved Kreftregisteret.

– I Polen er det slik at pasientene henvises til «screening» fra primærlegen, og studien omfatter derfor et pasientutvalg. Forholdet mellom alder og kjønn er likevel interessant, og det er mulig at anbefalt alder for koloskopiscreening i Polen bør nyanseres. Hovedspørsmålet er imidlertid om koloskopiscreening har noe for seg som et nasjonalt program, og det er det bare randomiserte studier som kan gi svar på, sier Hoff.

Anbefalte artikler