Bevegelsestrening og øvelser bra for tennisalbue

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Kortisoninjeksjon har god kortvarig effekt ved behandling av tennisalbue, men mange får tilbakefall.

Effekten av behandling av tennisalbue har hittil vært dårlig dokumentert. I en randomisert studie har australske forskere undersøkt effekten av ulike behandlingsformer ved denne diagnosen (1).

Studien omfattet 198 pasienter som hadde hatt tennisalbue i mer enn seks uker. Behandlingsalternativene var: fysioterapi, steroidinjeksjon og vente-og-se-tilnærming. Etter seks uker hadde pasientene som fikk steroidinjeksjon best effekt, men mange fikk tilbakefall. Fysioterapi var mer gunstig enn «vente-og-se» etter seks uker, mens det etter ett år ikke var noen forskjell. Angående generell forbedring etter ett år kom injeksjonsbehandling dårligst ut. Fysioterapigruppen brukte minst tilleggsbehandling, inkludert antiinflammatoriske medikamenter.

– Dette er en flott designet studie med et forventet og ikke minst viktig resultat, sier professor Lars Engebretsen ved Bevegelsesdivisjonen, Ullevål universitetssykehus. – Studien er trolig den beste rent metodisk på feltet hittil. Inklusjonskriteriene var klare, 60 pasienter i hver gruppe ble bestemt ut fra styrkeberegning basert på primærvariabelen «global forbedring», og oppfølgingen ble gjort av en uavhengig forsker.

At kortisoninjeksjoner hos mange pasienter ikke er effektivt, skyldes oftest overbelastning, som fører til en tendinose. Hos noen personer med inflammatoriske symptomer kan imidlertid kortison hjelpe. Fysioterapien besto av en kombinasjon av medisinsk treningsterapi og spesifikke eksentriske øvelser.

– Denne studien bør føre til endret behandlingspraksis hos dem som reflektorisk gir kortisoninjeksjoner til denne pasientgruppen, sier Engebretsen.

Anbefalte artikler