Appendisitt bør opereres tidlig

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Antallet komplikasjoner øker med tiden fra symptomstart til appendektomi.

Appendisitt er en av de vanligste årsaker til akutt innleggelse og laparotomi. Foto SPL/GV-Press

Hos barn er det rimelig trygt å vente med appendektomi til neste dag, men det er usikkert om dette også gjelder for voksne. I en retrospektiv studie fra USA med 1 081 voksne pasienter (dvs. eldre enn 16 år) operert for akutt appendisitt ble sammenhengen mellom symptomvarighet til operasjon og graden av komplikasjoner undersøkt (1).

Ved symptomvarighet < 12 timer var andelen pasienter som fikk perforert blindtarm 3 %, mens andelen var hele 27 % ved symptomvarighet 48 – 71 timer. Abscess forekom hos 6 % av dem med symptomvarighet på 48 – 71 timer, og hos 13 % ved symptomvarighet > 71 timer. Risiko for komplisert appendisitt var signifikant høyere i gruppen med symptomvarighet > 71 timer sammenliknet med < 12 timer (OR 13; 95 % KI 4,7 – 37). Forsinkelse utenfor sykehus var sterkere relatert til komplisert appendisitt enn forsinkelse i sykehus (p < 0,001). Forfatterne konkluderer med at tidlig appendektomi er å foretrekke hos voksne.

– Akutt appendisitt er fortsatt en klinisk diagnose som verifiseres under operasjonen, sier overlege Tom-Harald Edna ved Gastrokirurgisk avdeling, Levanger sykehus.

– Det er ingen grunn til å vente med operasjon om diagnosen er sikker. Når diagnosen er usikker, er det rimelig med noen timers observasjon dersom sykehistorien er kort. Ved varighet utover ett døgn, og spesielt hvis det nærmer seg to døgn, bør kirurgen bestemme seg raskt for operasjon for å minske faren for perforasjon. I Norge har det lenge vært vanlig med operasjon så snart diagnosen akutt appendisitt er rimelig sikker. Resultatene av denne studien støtter denne holdningen, sier Edna.

Anbefalte artikler