Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kinesisk lege ny WHO-leder

Margaret Chan er valgt til ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Hun kommer fra stillingen som assisterende generaldirektør med ansvar for bekjempelsen av smittsomme sykdommer og har i mange år arbeidet med offentlig helsearbeid i Hongkong. Hun er utdannet lege i Canada og har en mastergrad i folkehelse fra Singapore.

Valget av Chan som ny WHO-leder etter Lee Jong-Wook fra Sør-Korea, som døde i mai 2006, er en stor seier for Kina. Valget styrker arbeidet med å få Kinas store befolkning med i det globale helsearbeidet organisasjonen driver.

Chan sier hun vil prioritere to arbeidsområder: Afrika og kvinnehelse (1), men hun står også overfor store utfordringer når det gjelder infeksjonsovervåking, primærhelsetjenester som basis for alle helsetjenester, migrasjon av helsepersonell fra fattige til rike land og ressursprioritering. Hun må også ta fatt i WHOs interne ledelsesstruktur og -kultur.

Malaria, tuberkulose, hivinfeksjon og høy barnedødelighet i mange land krever omfattende tiltak fra verdenssamfunnet. Som Chan uttrykte det i sin takketale til Verdens helseforsamling i november: Mangel på ressurser og politisk engasjement kan ofte være de virkelige morderne (1).

Anbefalte artikler