Økt forekomst av hjernesvulst

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

De siste 30 årene har forekomsten av intracerebrale svulster og meningeomer økt. Det ser ikke ut til at eksponering fra høyspentledninger og mobiltelefoner er årsaken.

Det mener Lars Klæboe og hans medforfattere. I sin avhandling Intracranial tumours and electromagnetic fields, som består av fire artikler, har Klæboe blant annet sett på tidstrender for forekomst av hjernesvulster i Norden over en periode på 30 år.

– Når det gjelder forekomsten av intracerebrale svulster i perioden 1969 – 98 var det en økning frem til 1983 og deretter en utflating. Vi regner med at denne økningen kan forklares med introduksjon av CT, altså bedre diagnostiske metoder. For meningeomer har vi sett en jevn økning i hele perioden, fra 1968 til 1997. Økningen er kraftigere blant kvinner enn blant menn, sier Klæboe til Tidsskriftet.

Han mener bedre rapportering og bedre diagnostiske metoder kan være en del av forklaringen også her. Men hva som er årsaken til at forekomsten har økt mer blant kvinner enn blant menn, er uklart.

Klæboe har også undersøkt hvorvidt eksponering fra elektromagnetiske felt fra høyspentledninger og mobiltelefoner kan øke risikoen for hjernesvulst, men har ikke funnet noen slik sammenheng.

– Vi kan likevel ikke utelukke at det på sikt kan påvises en sammenheng med bruk av mobiltelefoner. Det trengs mer forskning på dette feltet, sier han.

Klæboe er stipendiat ved Kreftregisteret og disputerte for graden Ph.D. 10.11. 2006.

Anbefalte artikler